ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

[ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ФОТОГРАФА ]
[ ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ]

Фізична особа підприємець — Буртова Марія Олександрівна (адреса електронної пошти: hello@muzychenko.photos) яка використовує творчий псевдонім — Фотограф Марія Музиченко або Mariya Muzychenko Photography (далі – Виконавець або Фотограф), з одного боку, пропонує фізичним особам, фізичним особам підприємцям та юридичним особам (далі — Замовник (ки) або Клієнт (ти), з іншого боку, можливість замовити, оплатити та отримати послуги у сфері фотографії (послуги фотографа) на умовах, визначених цим Договором. Сторони цього Договору разом іменуються — Сторони, а окремо — Сторона.

До моменту укладання з конкретним Замовником цей Договір має статус оферти Виконавця. Договір розміщений в електронній формі на веб-сайті Виконавця https://muzychenko.photos є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому Сторона-Замовник не може пропонувати свої умови для внесення доповнень або змін до цього Договору або пропонувати змінити умови цього Договору. У разі згоди Замовника з умовами цього Договору він має можливість укласти його з Виконавцем шляхом приєднання.

Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» з моменту безумовного та повного прийняття (погодження, Акцепту) Замовником умов цього Договору, про що свідчить заповнення та надання Замовником Виконавцю відповідного електронного формуляра повідомлення про згоду із договором (акцепт).

Приєднуючись до цього Договору, Замовник тим самим підтверджує, що він отримав електронний екземпляр цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має зауважень чи заперечень, за умовами договору та зобов'язується належним чином виконувати покладені на зобов'язання за цим Договором.

Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових екземплярів Договору. На вимогу Замовника, йому надається електронне підтвердження факту укладання цього Договору (зокрема, електронний екземпляр цього Договору у редакції, що діє на дату укладання). Договір, укладений із дотриманням зазначених вище умов, за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

Цей договір згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України є публічним, тобто його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець).

[ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ]
Акцепт – прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти цей договір на умовах, зазначених у цьому Договорі.
Веб-сайт – сайт Виконавця, на якому міститься актуальний перелік послуг та їх вартість за URL-адресою: https://muzychenko.photos
Замовлення — належним чином оформлена Замовником електронна форма заявки на придбання окремих послуг фотографа, загальна вартість замовлених послуг, самі послуги, які вибрав Замовник, а також інформація про Замовника (дані, що надають можливість ідентифікувати Замовника, ПІБ, номер телефону, електронну адресу, адресу доставки, інші дані).
Замовник — фізична особа, фізична особа підприємець або юридична особа, яка набула договірних відносин з Виконавцем на умовах, зазначених у Договорі.
Виконавець — Фізична особа — підприємець — Буртова Марія Олександрівна (адреса електронної пошти: hello@muzychenko.photos, яка надає послуги фотографа, опис яких представлений на Веб-сайті.
Публічна оферта — публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір про надання послуг фотографа на певних умовах, зазначених у Договорі.
Треті особи — це особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання Замовлення.
Послуги – послуги фотографа (створення фотографій в електронному вигляді, друк фотографій та полотен, створення та друк фотокниг), а також супутні послуги (послуги, що надаються третіми особами, але на замовлення та під відповідальність фотографа (ретуш фотографій, послуги візажиста, стиліста, перукаря, послуги з оренди фотостудій та інших місць для проведення фотозйомки) які в цілому охоплюються поняттям послуги фотографа та які пропонуються до замовлення відповідно до асортименту та цін, зазначених на Веб-сайті.

[ 1. ] ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди Замовником на укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі.ме шляхом акцепту.
1.4. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення Замовлення. Таким чином, Замовник дає згоду здійснити оплату, що пропонуються Виконавцем послуг та діє до моменту отримання Замовником послуг від Виконавця у повному обсязі та повного розрахунку з ним.
1.5. Зобов'язання Виконавця за Договором вважаються виконаними з моменту передачі результатів виконаних послуг у повному обсязі згідно з умовами Замовлення.

[ 2. ] ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги фотографа, перелік яких зазначений у підтвердженому Виконавцем Замовленні, а Замовник зобов'язується їх сплатити та прийняти у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
[ 3. ] ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець та Замовник зобов'язуються добровільно та сумлінно виконувати всі обов'язки, передбачені цим Договором.
3.2. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
3.2.1. Відповідно до Замовлення провести фотозйомку Замовника або інших осіб зазначених Замовником, на професійному та технічному рівні, підтвердженому фотографіями в портфоліо на Веб-сайті, відповідно до особистих уявлень Фотографа про те, в якому стилі та з яким рівнем втручання/невтручання має бути проведена зйомка та створити фотографії або відео або інші статичні або динамічні зображення (у форматі JPEG.), а також інші графічні матеріали, що демонструють образ Замовника або інших осіб, зазначених Замовником (далі «матеріали» або «фотографії»).
3.2.2. Якщо це передбачено умовами Замовлення, здійснити обробку фотографій: ретуш або корекцію (кольорова корекція, кадрування, різкість та контраст фотографій).
3.2.3. Якщо це передбачено умовами Замовлення, робити запис на носій цифрових фотографій, формат файлу зображення JPEG.
3.2.4. Забезпечити технічну якість цифрових фотографій на рівні не нижче 3200 пікселів по довгій стороні фотографії.
3.2.5. Надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та з питань оформлення Замовлення.
3.2.6. Надати Замовнику результати фотозйомки відповідно до умов Замовлення.
3.3. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
3.3.1. В односторонньому порядку зупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього Договору.
3.3.2. Змінювати цей Договір в односторонньому порядку до його укладення.
3.3.3. Вносити зміни до інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку та на свій розсуд.
3.3.4. Залучати третіх осіб для надання допоміжних послуг, пов'язаних із Замовленням (ретушера, стиліста по волоссю, візажиста, оренда фотостудії, друк фотографій та фотокниг).
3.3.5. Змінювати термін надання послуг, які замовив Клієнт, попередньо повідомляючи про такі зміни Замовнику.
3.3.6. Без додаткового повідомлення або дозволу від Замовника та без обмежень щодо термінів та території:
  • використовувати та публікувати (у тому числі повторно) Матеріали;
  • вносити до Матеріалів будь-які зміни, які потрібні Виконавцю;
  • об'єднувати Матеріали з текстовими даними та (або) з іншими зображеннями та (або) матеріалами;
  • використовувати Матеріали в ілюстраціях, маркетингових заходах, художніх творах, редакційних матеріалах, рекламі, корпоративних матеріалах, публікаціях у соціальних мережах та портфоліо на Веб-сайті Виконавця.
3.4. ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
3.4.1. До моменту оформлення Замовлення ознайомитись зі змістом цього Договору, а також умовами оплати та доставки на Веб-сайті.
3.4.2. Дотримуватись умов цього Договору.
3.4.3. Прийняти надані послуги та оплатити їхню вартість послуг до або в момент отримання.
3.4.4. Після оплати та отримання Замовлення не претендувати на додаткову винагороду чи отримання інформації про подальші продажі, результати розповсюдження, публікації та (або) інших способів використання Матеріалів.
3.4.5. Звільнити від відповідальності Виконавця, його спадкоємців, законних представників та правонаступників, а також усіх осіб, що діють від імені Виконавця, та тих, у чиїх інтересах діє Виконавець, у зв'язку з будь-яким використанням Матеріалів та з будь-якими внесеними до них змінами, у тому числі від відповідальності за позовами про дифамацію чи вторгнення у приватне чи суспільне життя.
3.4.6. При використанні фотографій у соціальних мережах та в мережі Інтернет (на сайтах, блогах, порталах новин) вказувати Виконавця як автора фотографій.
3.5. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:
3.5.1. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

[ 4. ] ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовник самостійно оформляє Замовлення на Веб-сайті шляхом вибору конкретного виду послуг та надсилання деталей Замовлення через форму замовлення, електронною поштою, усно в телефонному режимі за номерами телефону, зазначеними на Веб-сайті, попередньо ознайомившись з умовами цього Договору.
4.2. Після вибору переліку та кількості послуг, які Замовник хоче отримати від Виконавця, Замовник заповнює дані у відповідній формі та вибирає опцію «надіслати».
4.3. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання лише в тому випадку, якщо:
4.3.1. Замовник завершив дії щодо оформлення замовлення одним зі способів, зазначених у п. 4.1 цього Договору, а Виконавець підтвердив прийняття Замовлення. У деяких випадках прийняття Замовлення може проходити автоматично шляхом надсилання підтвердження прийняття замовлення на адресу електронної пошти, вказану Замовником.
4.3.2. У разі, якщо Виконавець не підтвердить Замовнику про прийняття замовлення на роботу або Замовник відмовляється від оформлення Замовлення, таке Замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню.
4.4. Замовник несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує при оформленні Замовлення та усвідомлює ризик можливого неотримання повідомлень від Виконавця внаслідок неправильної вказівки своїх контактних даних.
4.5. У разі оформлення Замовлення на проведення зйомки неповнолітніх, Замовник акцептуючи цей договір та оформляючи Замовлення, підтверджує та гарантує, що є мамою (татом) та (або) законним представником неповнолітньої моделі та від свого імені, а також від імені іншого з батьків дає згоду обох батьків як на зйомку, так і на використання фотографій Виконавців у відповідність до пункту 3.3.6 цього Договору.

[ 5. ] ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Виконавець на запит Замовника може надати додаткову інформацію, пов'язану з послугами, оформленням та виконанням Замовлення.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації про послуги, що надаються третіми особами та які не надаються безпосередньо Виконавцем.
5.3. Виконавець підтверджує готовність надати всі послуги, зазначені на Веб-сайті, але у разі наявності перешкод, що не залежать від волі Виконавця, Виконавець може виключити такі послуги із замовлення, попередньо повідомивши про це Замовника.
5.4. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у наданні послуг без будь-якої причини або у зв'язку з неналежним виконанням Замовником своїх обов'язків за попередніми Замовленнями.

[ 6. ] ДОСТАВКА ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Замовник має право отримати Замовлення шляхом самостійного вивезення або скористатися послугами кур'єрської доставки.
6.2. Самостійне вивезення здійснюється Замовником у погодженому з Виконавцем місці видачі Замовлення.
6.3. Режим роботи Виконавця та час доставки вказано на Веб-сайті. Термін доставки може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку. До неможливості виконання Замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або обставини непереборної сили.
6.4. Доставка Замовлення кур'єром здійснюється за погодженням із Замовником та за вказаною ним при оформленні Замовлення адресою.
6.5. Право власності на результати надання послуг, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Замовника з моменту передачі Замовника безпосередньо до рук Замовника (у разі самовивезення), а у разі доставки – з моменту передачі Замовлення кур'єрській службі для доставки Замовнику.
6.6. При отриманні Замовлення через кур'єрську службу Замовник повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність якісним та кількісним характеристикам (найменування, кількість, комплектність), якщо отримане замовлення не відповідає умовам Замовлення, Замовник повинен повідомити про це виконавця протягом 3-х днів з моменту отримання.

[ 7. ] ОПЛАТА ПОСЛУГ І УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
7.1. Загальна сума Замовлення складається із загальної вартості всіх замовлених послуг.
7.2. Ціна кожної конкретної послуги встановлюється на Веб-сайті та може бути вказана як у національній валюті, так і у валютному еквіваленті (Євро). У разі встановлення ціни послуги у валютному еквіваленті (Євро) ціна послуги визначається за курсом продажу Євро до гривні, встановленої АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» на день проведення оплати. Ціна кожної конкретної послуги, встановлена ​​на Веб-сайті, може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлену та оплачену послугу не підлягає зміні.
7.3. Оплата Замовлення здійснюється Замовником у національній валюті шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця за фактом отримання Замовлення або шляхом передоплати у сумі за узгодженням сторін. При оплаті на поточний рахунок Виконавця всі витрати на здійснення переказу (в т.ч. банківські комісії банку платника) несе Замовник.
7.4. Виконавець має право надавати знижки на певні послуги або товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування вказуються на Веб-сайті та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
7.5. Замовник має право вимагати повернення коштів лише у разі виконання Замовлення з порушенням вимог щодо якості, передбачених у п.п. 3.2.2. - 3.2.4. цього Договору. Повне повернення коштів можливе лише у разі невідповідності якості понад 2/3 від загальної кількості виконаних фотографій. В інших випадках сума, що підлягає поверненню, визначається у відсотковому співвідношенні до кількості неякісних фотографій. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем. У разі повернення коштів Замовник повинен надати необхідні реквізити для переказу грошей на свою картку (рахунок). Повернення коштів здійснюється протягом 10 робочих днів із моменту погодження Виконавцем запиту на повернення. При цьому із суми коштів, що підлягають поверненню, виключаються суми, оплачені за послуги третіх осіб – ретушер, стиліст, візажист, оренда фотостудії тощо.
7.6 У разі скасування Замовлення, за яке було внесено аванс, повернення коштів можливе не пізніше ніж за 5 днів до зйомки. Повернення коштів менш ніж за 5 днів до зйомки неможливе.
7.7 Оплата за викуплені, але не використані протягом строку їхньої дії подарункові сертифікати не повертається.

[ 8. ] ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного використання придбаних ним товарів чи послуг.
8.3. Виконавець не несе відповідальності за якість фотографій (колір, яскравість, контрастність), якщо фотозйомка проводиться не у фотостудії (зокрема у спортивному залі, на вулиці, та будь-яких інших приміщеннях, не призначених для зйомки) або без використання професійного світлового та іншого обладнання для фотозйомки.

[ 9. ] ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або у зв'язку з його виконанням, Замовник та Виконавець вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.
9.2. Якщо Замовник та Виконавець не зможуть досягти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
[ 10. ] ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
10.1. На веб-сайті використовуються різні форми для введення контактів користувача (далі — Персональні дані). Введення персональних даних здійснюється Замовником добровільно та виключно за його бажанням. У зв'язку з наданням своїх Персональних даних Замовник також надає Виконавцю свою згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних (що може означати будь-яку інформацію у тому числі, але не виключно, інформацію про прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, контактні номери телефонів , адресі електронної пошти, у тому числі на електронних носіях (далі – «Персональні дані»), з метою забезпечення надання послуг Виконавцем, організації системи адміністрування, управління та підтримання ділових відносин із Замовником та виконання будь-яких інших юридичних дій щодо реалізації цивільно-правових , адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
Замовник підтверджує поінформованість, що Персональні дані підлягають включенню до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є Фізична особа підприємець Буртова Марія Олександрівна (контактний телефон: +380 (66) 472-23-13). Місце знаходження Бази персональних даних «Клієнти» – за місцем реєстрації підприємницької діяльності.
Обробка Персональних даних здійснюватиметься за допомогою інформаційної (автоматизованої) системи та/або у формі картотек Персональних даних із застосуванням такої сукупності дій як збирання, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних.
Ця Згода (дозвіл) на обробку Персональних даних надається на строк, який необхідний відповідно до обробки Персональних даних, передбаченої цією Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавцем своєї діяльності.
Замовник також підтверджує, що отримав належне повідомлення про включення Персональних даних до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є Виконавець, про склад та зміст зібраних Персональних даних, та що отримав роз'яснення всіх прав як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».
Доступ до персональних даних Замовника мають лише ті особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання такого Замовлення, за винятком випадків та в межах, передбачених чинним законодавством України.
10.2. Замовник при оформленні Замовлення зобов'язаний надати точну та правдиву інформацію в обсязі, який необхідний для придбання надання послуг. Надання неточної інформації або не надання такої інформації на вимогу Виконавця може бути приводом для відмови у наданні послуг.
10.3. Виконавець не несе відповідальності за відомості, надані Замовником на Веб-сайті у загальнодоступній формі.
10.4. Виконавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту та мобільний телефон Замовника за його згодою. Замовник має право відмовитись від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, надіславши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Виконавцю за адресою, вказаною на Веб-сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Замовника про Замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично та не можуть бути відхилені.

[ 11. ] ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
11.1. Усі авторські немайнові права належать Виконавцю як автору Фотографій та інших творів та охороняються відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Захист особистих немайнових та майнових прав суб'єктів авторського права здійснюється відповідно до цивільного, адміністративного та кримінального законодавства України.
11.3. Виконавець набуває права використання фотографій виключно в особистих цілях. Комерційне використання, а також подальший продаж фотографій забороняється. При використанні Замовником фотографій у соціальних мережах, в мережі Інтернет (на сайтах, блогах, порталах новин) обов'язкове зазначення ​​автора фотографій. У разі порушення Замовником цього пункту Договору Виконавець залишає за собою право вимагати вказати авторство або припинити публікацію фотографій.
11.4 До правовідносин, що можуть виникати на підставі цього Договору також розповсюджується дія Положення про авторські права Фотографа, що розміщене на цьому сайті за адресою: .
[ 12. ] ДОДАТКОВІ УМОВИ
12.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення Замовлення та діє до виконання всіх умов Договору.
12.2. Веб-сайт може призупинити роботу у зв'язку з проведенням профілактичних або технічних робіт.
12.3. Виконавець залишає за собою право на зміну цін та складу послуг на власний розсуд.
12.4. Договір є публічним та безстроковим і діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами.
12.5. Ця версія Публічного Договору є поточною.
12.6. Зберігання електронних документів не передбачено.